Contactos

 

 Ø     CONCELLO DE BOIRO:

 · Centraliña.: 981 84 99 60   Web: http://boiro.gal/index.php/es  (pincha para entrar directamente)

 

· Gabinete de Alcaldía: 981 849960 Ext.1205 – alcaldía@boiro.org 

· Servicios Sociais:

Cita Previa:  Telf. 881 50 51 06 ou na web concello  boiro.gal (cita previa)

        Presencial de martes a venres de 9:00 a 13:00h  -  s.sociais@boiro.org

§  Traballadora Social: 981 84 99 60 Ext.1256

§  Traballadora Social: 981 84 99 60 Ext.1257

§  Traballadora Social: 981 84 99 60 Ext.1260

§  Administrativa: 981 84 99 60 Ext.1255

§  Educadora Familiar: 981 84 99 60 Ext.1203

§  Concelleira/o: raul.romero@boiro.gal


 · Centro de Información á Muller (CIM)

§  Direct@r:  981 84 99 60 Ext.1250 – Móbil 669 58 26 74 -    

directoracim@boiro.org

Atención ao público: De luns a venres de 09:00 a 14:00h

§  Avogad@:  981 84 99 60 Ext.1250 

Atención ao público: De mércores e venres de 08:00 a 13:00h

 

§  Psicólog@:  981 84 99 60 Ext.1250

Atención ao público: De martes, xoves e venres de 09:00 a 15:00h) 

· · Entidades Sociais Municipais

 § Cruz Vermella Boiro: 981 84 48 04 ou 981 84 26 35 Ext. 2116/17 gaboiro@cruzroja.es Web: http://www.cruzvermella.org/  (pincha para entrar directamente)

 

§ Caritas Boiro: 689 17 85 67 caritasboiro@gmail.com

 

§ Amicos: 981 86 57 16 (Comoxo 15983 - Boiro) Web: https://amicos.org/centros/?lang=es

  (pincha para entrar directamente)


· · Outras Entidades Sociais

 § Fundación Amigos de Galicia: 610 47 54 31 (contacto xeral) 661 77 73 09 (sede Santiago), 610 47 54 31 (Sede Vilagarcía de Arousa) informacion@fundacionamigosdegalicia.org  Web: https://www.fundacionamigosdegalicia.org/contacto  (pincha para entrar directamente)

 

§ COGAMI: 981 57 46 98 (Sede Central Santiago)  Fax. 981 57 46 70 correo@cogami.gal Web:https://www.cogami.gal/  (pincha para entrar directamente)

 

§ A´Creba: 981 82 49 21 acreba@acreba.org Web:http://www.acreba.org/servicios/sede-riveira/ 

 (pincha para entrar directamente)

 

§ Agadea: 981 59 57 38 agadea@agadea.org Web:https://www.agadea.org/  (pincha para entrar directamente)

 


 · Oficina de Información á Xuventude (OMIX)

Técnic@:  981 84 26 35 Ext.2112  omix@boiro.org - Blogomixboiro.blogspot.com  (pincha para entrar directamente)


- Horarios de atención ao público e Sala de Lectura:

.Inverno: de luns a venres de 9:00 a 14:00h. e de 16:00 a 21:00h 


 · Dependencias Culturais Municipais

    § Casa da Cultura R.M.L e Biblioteca Municipal:  981 84 84 25  - cultura@boiro.org

        Biblioteca: 981 848 410 - boiro@rbgalicia.org


- Horarios de atención ao público:

.Inverno: de luns a venres de 9:00 a 14:00h. Apertura excepcional: ante representacións teatrais, cursos ou solicitudes de actividades da cidadanía, previa cita)

 

Biblioteca: de luns a venres de 10:30 a 13:30 e de 16:30 a 20:30. Sábados de 10:30 a 13:30h.

 

Educación de Adultos: De Luns a xoves de 20:00 a 22:00h. (Dependendo do calendario escolar)

 

.Verán: de luns a venres de 9:00 a 14:00h. Apertura excepcional: ante representacións teatrais, cursos ou solicitudes de actividades da cidadanía, previa cita)

 

Biblioteca: de luns a venres de 10:00 a 14:00h e sábados de 10:30 a 13:30h.

 

§  Centro Social de Boiro e Sala de Lectura: 981 84 26 35 - centrosocial@boiro.org

 

- Horarios de atención ao público e Sala de Lectura:

.Inverno: de luns a venres de 9:00 a 14:00h. e de 16:00 a 21:00h. Apertura do Centro ás 8:00h. (servizo de cafetería)

 

.Verán: de luns a venres de 9:00 a 14:00h. e de 16:00 a 21:00h. Apertura do Centro ás 8:00h. (servizo de cafetería)

 

§  Centro Social Cabo de Cruz: 981 84 78 59  cabodecruz@boiro.org

Blog: https://centrosocialcabo.blogspot.com (pincha para entrar directamente)

 

- Horarios de atención ao público:

.Inverno: de luns a venres de 9:00 a 14:00h. e de martes a xoves de 16:00 a 19:00h. (Apertura excepcional: ante representacións teatrais, cursos ou solicitudes de actividades da cidadanía previa cita).

.Verán: de luns a venres de 9:00 a 14:00h. Apertura excepcional: ante representacións teatrais, cursos ou solicitudes de actividades da cidadanía, previa cita)

 

§  Centro Arqueolóxico do Barbanza:  981 84 83 10 / 647 922 210 -

centroarqueoloxicodobarbanza@gmail.com  -Blog: https://centroarqueoloxicodobarbanza.org/es/   (pincha para entrar directamente)


- Horarios de atención ao público:

.Inverno: de xoves a venres de 10:00 a 14:00h. e de 16:00 a 19:00h. Sábados domingos e festivos de 11:00 a 14:00h e de 17:00 a 20:00h

 

.Verán: de xoves a venres de 10:00 a 14:00h. e de 17:00 a 20:00h. Sábados, domingos e festivos de 11:00 a 14:00h e de 17:00 a 20:00h

(Visita de grupos organizados tras solicitude de cita previa

 

 · Corpos de Seguridade, Servizo Sanitario e outros:

§  Protección Civil: 610 55 83 83 (24h.)  proteccioncivilboiro@gmail.com

§  Policía Local: 981 84 84 84 (24h.) policia.local@bgoiro.gal

§  Bombeiros:- 981 84 66 30 (24h)  bombeirosboiro@veicar.com

§  Garda  Civil Boiro: 981 84 99 80 (24h)    colabora@guardiacivil.org

§  Centro de Saúde: 981 84 27 77 / 981 84 27 70

         Cita previa: 981 95 29 50 / 902 07 73 33

 

§  Hospital Barbanza: 981 83 59 85

§  Sergas: Xanela aberta á Familia https://vida-saudable.sergas.gal/

§  Emerxencias: 112  (único / 24h.)

§  Punto Limpo: 981 83 89 08 – 670 52 24 18 (Aberto de martes a sábado de 10:00 a 14:00h e de 16:00 a 20:00h)

 

§  Autobuses Escolares:  R. Outeiral: Telf.- 981 84 40 85   info@autosramonouteiral.com

 

 

Ø     DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN:

  •  Departamento de Educación Concello de Boiro

§  Técnic@s de Educ.:  981 84 84 25  / 981 84 26 35 Ext.2112/ 981 84 78 59   educacion@boiro.gal

§  Concelleira: maria.outeiral@boiro.gal  /  educación@boiro.gal

 · Centros de Ensino Boiro:

§ Centro de Formación e Viveiro de Empresas: 981 84 26 09 -  orientación.laboral@boiro.org

§ CEIP Santa Baia:  881 86 65 95  ceip.santabaia@edu.xunta.es

  Web: https://santabaia.es/ (pincha para entrar directamente)

§ CEIP Praia Xardín: 881 86 65 45  ceip.praia.xardin@edu.xunta.es

  Web: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippraiaxardin/ (pincha para entrar directamente)

 

§ CEIP Abanqueiro: 881 86 65 35  ceip.abanqueiro@edu.xunta.es

 Web: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipabanqueiro/ (pincha para entrar directamente)

§ CEIP Sta Mª do Castro: 881 86 70 32  ceip.santamaria.castro@edu.xunta.es

  Web: https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsantamariacastro/ (pincha para entrar directamente)

 

§ CEIP Cespón:  881 86 66 91  ceip.cespon@edu.xunta.es  

  Web: https://www.edu.xunta.gal/centros/cepcespon/ (pincha para entrar directamente)

 

§ CEIP Escarabote: 981 84 47 58  ceip.escarabote@edu.xunta.es

 Web: https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipescarabote/ (pincha para entrar directamente)

§ Unitaria Pazo Comoxo: : 658144251 ceip.pazo.comoxo@edu.xunta.es

  Web: https://escoladecomoxo.blogspot.com/ (pincha para entrar directamente)

 

§ IESP A Cachada: 881 86 67 17  ies.acachada@edu.xunta.es

  Web: https://www.edu.xunta.gal/centros/iesacachada/ (pincha para entrar directamente)

§ IES Praia Barraña: 881 86 66 01  ies.praia.barrana@edu.xunta.es

  Web: http://www.edu.xunta.gal/centros/iespraiabarrana/ (pincha para entrar directamente)


§ IES Espiñeira:  881 86 66 30  ies.espineira@edu.xunta.es 

 Web: https/www.espinheira.es  (pincha para entrar directamente) 

 · Garderías Infantís:

§ Gardería Galiña azul: 981 84 29 47

§ Escola Infantil Praia Xardín: 981 84 46 37 (Privada)

 

· ANPAS Centros de Ensino Boiro:

§ CEIP Santa Baia:   anpatorredegoians@gmail.com

§ CEIP Praia Xardín:  anpapraiaxardin@hotmail.es  

§ CEIP Abanqueiro:   napaban@gmail.com

§ CEIP Sta Mª do Castro:  apanosloureda@gmail.com

§ CEIP Cespón:  anpacespon@gmail.com

§ CEIP Escarabote:  anpaescarabote@gmail.com /

§ Unitaria Pazo Comoxo: mecasport@gmail.com

§ IESP A Cachada:  606 26 63 26 anpaiesacachada@outlook.es /

§ IES Praia Barraña:  anpa.santalucia@gmail.com

§ IES Espiñeira: anpaiesespineira@hotmail.com 

(Nota: non se facilitan teléfonos de contacto dado que son de índole privada) 


· Consellería de Educación:

Edificios administrativos - San Caetano, s/n -
15781 Santiago de Compostela

Telf.: 981 545 400 - Fax: 981 545 443   Web: edu.xunta.gal (pincha para entrar directamente)

https://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/28146 (todos os servicios e contacto de educación)

§ Secretaría Xeral Técnica:

Telf.: 881 995 507 – 881 995 506 

Correo-e: sxt.cultura.educacion@xunta.gal

§ Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Telf.: 981 546 562 / 48 - Fax: 981 546 550 

Correo-e: sxefp@edu.xunta.gal

§ Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Telf.: 981 546 558 / 9 - Fax: 981 546 542 

Correo-e: dxcrrhh@edu.xunta.gal

§ Secretaría Xeral de Política Lingüística

Telf.: 881 996 301 - Fax: 881 996 306 

Correo-e: sxpl.secretaria@xunta.gal  / Web: www.lingua.gal

§ Xefatura Territorial da Coruña

Telf.: 981 184 701 - Fax: 981 184 629

Correo-e: xefe.territorial.coruna@edu.xunta.es

§ Consello Escolar de Galicia

Telf.: 981 881 99 76 54

Correo-e: conselloescolar@edu.xunta.es

 

Ø     OUTROS CONTACTOS DE INTERESE:

· Axuda a infancia: 116 111  ou  900 333 666

· Axuda á muller: 900 400 273

 

(Actualización xaneiro 2021)

 

Comentarios