Consello Escolar

REGULAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL BOIRO

Publicación BOP Nº 15 do 25/01/21 -pax2021/359

Regulamento Consello Escolar -  (Pincha para ler ou descargar)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                            Nº: 2ª
CONVOCATORIA DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL
Informamos que se está a traballar no contido da orde do día para a segunda convocatoria que se celebrará para mediados de abril do 2022. 
                                                                                                              
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Nº: 1ª

CONVOCATORIA DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL

Pola presente, convócase a vostede a unha xuntanza do Consello Escolar Municipal coa seguinte ORDE DO DÍA:

1.- Constitución do Consello Escolar Municipal

 2.- Elección (nomeamento) do/a vicepresidente/a do Consello Escolar Municipal.

3.- Informes da Presidenta:

            . Funcionamento do Consello Escolar Municipal

            . Ratificación:

-Formación das familias en novas tecnoloxías

                        - Directorio de contactos de interese,  páxina web, redes sociais

- Formalización do escrito de apoio por parte do concello, dirixido ao Servizo de Orientación

. Escola de Idiomas (nova proposta)

. Zonificación

4.-  Proxecto Nutrición Infantil

5.-  Exposición demandas C. Educación para o POS

6.- Propostas/temas seguinte convocatoria Consello Escolar Municipal

7.- Rogos e preguntas

            .

   DÍA: Mércores 26 de maio do 2021

HORA: 10:30H.

LUGAR: Casa da Cultura de Boiro

Boiro a 14 de maio do 2021                                                                                                                 

A Presidenta

María L. Outeiral Campos     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONVOCATORIA DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL (Reunión 1ª)

Pola presente, convócase a vostede a unha xuntanza do Consello Escolar Municipal coa seguinte ORDE DO DÍA:.

 1.- Elección (nomeamento) do/a vicepresidente/a do Consello Escolar Municipal.(Cancelado)

2.- Informes da Presidenta:

         . Mellora de cobertura internet

         . Formación das familias en novas tecnoloxías

         . Directorio de contactos de interese e páxina web 

        . Formalización do escrito de apoio por parte do concello, dirixido ao Servizo de Orientación 

3.-  Zonificación

4.- Rogos e preguntas

DÍA: Mércores 24 de marzo do 2021

HORA: 10:30

LUGAR: Casa da Cultura de Boiro

Boiro a 4 de marzo do 2021

 A Presidenta

María L. Outeiral Campos


Comentarios