Consello Escolar

REGULAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL BOIRO

Publicación BOP Nº 15 do 25/01/21 -pax2021/359

Regulamento Consello Escolar -  (Pincha para ler ou descargar)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                        Nº: 4ª
CONVOCATORIA DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL

Pola presente, convócase a vostede a unha xuntanza do Consello Escolar Municipal coa seguinte ORDE DO DÍA:

 

1.- Aprobación da acta anterior

 2.- Novo proxecto Enclave 22-23

3.-  Axudas/subvencións municipais ás ANPAS

Informes da Presidenta:

  • Ciclos Formativos (informe de estado)
  • Zonificación (informe de estado)
  • Madrugadores (informe de estado)
  • Camiño seguro (informe de estado)
  • Solicitude de vixilancia policial entradas e saídas do alumnado
  • Situación de falta de vivenda de aluguer anual para novas familias

6.- Rogos e preguntas

  

DÍA: Mércores 9 de novembro do 2022

HORA: 10:00H.

LUGAR: Casa da Cultura de Boiro

Boiro,  outubro 2022

A Presidenta

María L. Outeiral Campos   

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                        Nº: 4ª
CONVOCATORIA DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL
Informamos que se está a traballar no contido da orde do día para a segunda convocatoria que se celebrará para mediados de novembro do 2022. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nº: 3ª

CONVOCATORIA DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL

Pola presente, convócase a vostede a unha xuntanza do Consello Escolar Municipal coa seguinte ORDE DO DÍA:

 

1.- Aprobación da acta anterior

 2.- Avaliación de Actividades. Formación – Novos proxectos

3.-  Axudas/subvencións municipais ás ANPAS

4.- Camiños seguros

5.- Accións de apoio técnico do concello: Educador/a de rúa, Psicólogo/a…

 Informes da Presidenta:

· Ciclos Formativos (informe de estado)

· Zonificación (informe de estado)

· Apoio formativo e psicolóxico a nenos/as procedentes de Ucraína e ás súas familias

· Roteiro familiar benéfico Orixe (sábado 18/06/22)

6.- Rogos e preguntas

  

DÍA: Mércores 20 de abril do 2022

HORA: 10:00H.

LUGAR: Casa da Cultura de Boiro

Boiro, abril 2022

A Presidenta

María L. Outeiral Campos   

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                            Nº: 2ª
CONVOCATORIA DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL

Pola presente, convócase a vostede a unha xuntanza do Consello Escolar Municipal coa seguinte

ORDE DO DÍA:

 1.- Aprobación da acta anterior

2.- Subvención POST+Adicional 2021 – Centros de ensino

3.- Proxecto Integral de Educación, Igualdade e Saúde

 4.- Informes da Presidenta:

 · Ratificación zonificación

· Solicitude da comisión tecnolóxica: solicitar colaboración na formación tecnolóxica de pais/nais, titor/a das crianzas á consellería de educación.

 · Solicitude á consellería de educación do recoñecemento da educación de adultos e problemática do abandono escolar. .

 4.- Rogos e preguntas

DÍA: Mércores 20 de outubro do 2021

 HORA: 10:30H.

LUGAR: Casa da Cultura de Boiro 

Boiro a 6 outubro do 2021 

A Presidenta María L. Outeiral Campos

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                            Nº: 2ª
CONVOCATORIA DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL
Informamos que se está a traballar no contido da orde do día para a segunda convocatoria que se celebrará para mediados de abril do 2022. 
                                                                                                              
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Nº: 1ª

CONVOCATORIA DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL

Pola presente, convócase a vostede a unha xuntanza do Consello Escolar Municipal coa seguinte ORDE DO DÍA:

1.- Constitución do Consello Escolar Municipal

 2.- Elección (nomeamento) do/a vicepresidente/a do Consello Escolar Municipal.

3.- Informes da Presidenta:

            . Funcionamento do Consello Escolar Municipal

            . Ratificación:

-Formación das familias en novas tecnoloxías

                        - Directorio de contactos de interese,  páxina web, redes sociais

- Formalización do escrito de apoio por parte do concello, dirixido ao Servizo de Orientación

. Escola de Idiomas (nova proposta)

. Zonificación

4.-  Proxecto Nutrición Infantil

5.-  Exposición demandas C. Educación para o POS

6.- Propostas/temas seguinte convocatoria Consello Escolar Municipal

7.- Rogos e preguntas

            .

   DÍA: Mércores 26 de maio do 2021

HORA: 10:30H.

LUGAR: Casa da Cultura de Boiro

Boiro a 14 de maio do 2021                                                                                                                 

A Presidenta

María L. Outeiral Campos     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONVOCATORIA DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL (Reunión 1ª)

Pola presente, convócase a vostede a unha xuntanza do Consello Escolar Municipal coa seguinte ORDE DO DÍA:.

 1.- Elección (nomeamento) do/a vicepresidente/a do Consello Escolar Municipal.(Cancelado)

2.- Informes da Presidenta:

         . Mellora de cobertura internet

         . Formación das familias en novas tecnoloxías

         . Directorio de contactos de interese e páxina web 

        . Formalización do escrito de apoio por parte do concello, dirixido ao Servizo de Orientación 

3.-  Zonificación

4.- Rogos e preguntas

DÍA: Mércores 24 de marzo do 2021

HORA: 10:30

LUGAR: Casa da Cultura de Boiro

Boiro a 4 de marzo do 2021

 A Presidenta

María L. Outeiral Campos


Comentarios