Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino

 

Nova versión do “Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022” de data 01/10/2021

Esta versión harmoniza o texto coa actual versión en vigor do “Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV-2 (Covid-19) no ámbito educativo non universitario” da Consellería de Sanidade, de 16 de setembro de 2021 e en aplicación desde esa data na xestión de casos no contexto educativo en Galicia, e que responde á modificación realizada polo Ministerio de Sanidade no documento técnico “Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos” do 7 de setembro de 2021.
Estas modificacións trasládanse aos efectos de evitar discrepancias e dúbidas.

Comentarios